Instytut Systemów Publicznych Sp. J.

Lokalizacja: Lirowa 27, 02-387 Warszawa
KRS: 0000539775
REGON: 360680088
NIP: 701-04-61-433
Telefon: 22 882 24 60