CapriCorn Tomasz Głuch

Świętokrzyskie

  • 41 306 05 45
  • Piekoszów
  • www.capricorn.biz.pl

Dane rejestrowe

Nazwa firmy CapriCorn Tomasz Głuch
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 959-17-30-113
KRS brak
REGON 260305519

Lokalizacja

26-065 Piekoszów
Częstochowska 29