F&K CONSULTING ENGINEERS

Mazowieckie

  • 22 740 32 32
  • Warszawa
  • rzeczoznawcappoz-online.pl

Dane rejestrowe

Nazwa firmy F&K CONSULTING ENGINEERS
Forma prawna brak
NIP 118-21-34-303
KRS 0000650989
REGON 366045499

Lokalizacja

01-892 Warszawa
Romaszewskiego 6/B3